การผสมผสานการใช้งานกับ DIGITAL SIGNAGE อันหลากหลาย

ไม่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้ระบบ Digital Signage สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ และสามารถนำไปประยุกต์ได้สำหรับทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า,โรงงาน, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ, ออฟฟิศเอกชน, งานแสดงสินค้า, พิพิธภัณฑ์, ร้านอาหาร, ร้านค้า, ธนาคาร ฯลฯ โดยเฉพาะการรองรับการใช้งานกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่ CAYIN ได้เตรียมระบบไว้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้

โซลูชั่นเพิ่มเติม