ใช้งานแบบเคลื่อนที่และระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด

การใช้งานร่วมกับ GSM, GPS, และ Google Maps
การใช้งานร่วมกับ GSM, GPS, และ Google Maps

ก้าวข้ามผ่านการใช้งานป้ายดิจิตอลแบบตั้งอยู่กับที่ไปแล้ว เพราะ CAYIN digital signage สามารถใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ ด้วยการขยายการใช้งานให้สามารถสื่อสารป้ายดิจิตอล เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายตามกำหนดเวลาและ "สถานที่" ซึ่งโซลูชั่นนี้ถูกเรียกว่าplace-based digital out-of-home media ซึ่งระบบของ CAYIN’s digital signage สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ GSM, GPS (Global Positioning System) เทคโนโลยีและ Google Maps เพื่อการขยายขอบเขตการใช้งานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

Digital Signage in Moving Vehicles ระบบป้ายดิจิตอลบนยานพาหนะ

เครื่องเล่น CAYIN SMP digital signage players จะถูกติดตั้งอยู่ภายในยานพาหนะเช่นรถประจำทาง, รถทัวร์, รถไฟ, รถนำเที่ยว ฯลฯ และจับตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่นที่อยู่บนรถ ด้วยการใช้เทคโนโลยี GSM(3G、4G)และ GPS ทันทีที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนด เนื้อหาบนจอก็จะสามารถเปลี่ยนไปตามที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นการติดตั้งบนรถประจำทาง เมื่อรถเคลื่อนมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เนื้อหาบนจอก็จะเปลี่ยนเป็นโฆษณาของห้างนั้นๆ หรือหากนำไปติดตั้งบนรถท่องเที่ยว หรือรถไฟ หรือเรือนำเที่ยว เมื่อเดินทางมาถึงจุดท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ เนื้อหาบนจอก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง USB camera หรือกล้องวงจรปิดเพื่อรับสัญญาณสดจากหน้ารถ มาแสดงร่วมกับเนื้อหาบนจอได้ด้วย.

ด้วยโซลูชั่นนี้ ผู้โดยสารจะสามารถได้รับเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวที่สุด

CAYIN’s CMS server สามารถใช้งาานร่วมกับ Google Maps ในการบริหารจัดการเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่อยู่ได้ ดังนั้นผู้ควบคุมระบบที่ศูนย์กลาง จะรู้ว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องอยู่ที่ไหน และสามารถตรวจสอบสถานะการเล่นและความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นบนเครื่องเล่นได้ เช่นหากเครื่องเล่นบนรถไม่มีการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลานานเกินไป หรือเคลื่อนที่ผิดไปจากเส้นทางที่กำหนดไว้
Digital Signage in Moving Vehicles ระบบป้ายดิจิตอลบนยานพาหนะ

สำหรับการให้เช่าใช้งานป้ายดิจิตอลในระยะสั้น

สำหรับการใช้งานชั่วคราว เช่นงานแสดงสินค้า ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายจอและเครื่องเล่นนั้น ระบบ GPS จะช่วยให้บริหารจัดการตัวเครื่องเล่นได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการใช้งานเครื่องเล่นในช่วงระยะเวลาออกงานเพียงวันสองวัน ผู้ควบคุมสามารถกำหนดเนื้อหาให้แสดงเมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ และเมื่อเครื่องย้ายไปติดตั้งที่อีกสถานที่หนึ่ง ก็จะแสดงเนื้อหาอีกแบบหนึ่งตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องและอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ GSM ได.
สำหรับการให้เช่าใช้งานป้ายดิจิตอลในระยะสั้น


ผู้ติดตั้งในงานไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่เอาเครื่องเล่นไปตั้งแสดงบริเวณที่กำหนดไว้ และเปิดเครื่อง เพียงเท่านี้เครื่องก็จะเล่นเนื้อหาตามที่ถูกกำหนดในตำแหน่งของแผนที่ไว้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆอีก โดยผู้ควบคุมส่วนกลางสามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งได้ ว่าตำแหน่งของเครื่องเล่นถูกติดตั้งไว้ตามที่กำหนดในแผนที่หรือไม่ ซึ่งจะช่วยการให้ติดตั้งป้ายดิจิตอล โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ให้เช่าเครื่อง และ organizer ทำงานได้ง่ายขึ้น

เครื่องเล่นที่รองรับการใช้งานนี้: SMP-8100, SMP-2310, SMP-2300 , SMP-2200

Contact us to ดูเพิ่มเติม about CAYIN digital signage solutions หรือ contact@dmassthailand.com สำหรับลูกค้าในประเทศไทย