ถ่ายทอดสดผ่านระบบ DIGITAL SIGNAGE

ถ่ายทอดข้อมูลสดและวีดีโอสด

ให้เนื้อหาของคุณใหม่สดทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ด้วยระบบถ่ายทอดสดของ CAYIN กับหลากหลายรูปแบบการนำเสนอ

นำเสนอข้อมูลสด

นำเสนอข้อมูลสด

เครื่องเล่น SMP-NEO series สามารถเล่นเนื้อหาประเภท HTML แบบเต็มหน้า หรือบางส่วนได้ รวมทั้งยังสนับสนุนเนื้อหาประเภท web language ทั่วไปได้ เครื่องเล่นสามารถดึงข้อมูลสดประเภทต่างๆเช่น RSS feed, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พยากรณ์อากาศ รวมถึงข้อมูลอื่นๆจาก web server หรือ website ได้สดทันที


เครื่องเล่นที่รองรับการใช้งานนี้: SMP-8100, SMP-2310, SMP-2300 , SMP-2200

วีดีโอสด

เครื่องเล่น CAYIN SMP digital signage media players สามารถแสดงวีดีโอสดได้ 3 แหล่งที่มาดังนี้ : Local, LAN, และ WAN. ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีการถ่ายทอดสดได้ตามความเหมาะสมของโครงการ


เครื่องเล่นที่รองรับการใช้งานนี้: SMP-8100, SMP-2310, SMP-2300 , SMP-2200

Local

Local
CAYIN SMP digital signage players สามารถเชื่อมต่อได้กับ

  • USB Camera (UVC compatible)
  • TV Tuner (Video In)

ผู้ใ้ช้งานสามารถเชื่อมต่อรายการโทรทัศน์จาก กล่องรับสํญญาณดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีได้โดยตรง หรือจะเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดผ่าน USB Camera ก็ได้

เครื่องเล่นที่รองรับการใช้งานนี้: SMP-6000

LAN

LAN
CAYIN SMP digital signage players สามารถดึงภาพวีดีโอถ่ายทอดสดได้จาก

  • CAYIN CMS Server (RTB)
  • Media Gateway

การทำงานแบบนี้เหมาะสมสำหรับพิพิธภัณฑ์, โรงเรียน, หอประชุม, โรงแรม, โรงงาน ฯลฯ เพื่อทำการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดผ่าน Server ไปยังเครื่องเล่นปลายทางได้

WAN

WAN
CAYIN SMP digital signage players สามารถดึงภาพวีดีโอถ่ายทอดสดได้จาก

  • CAYIN CMS Server (RTB)
  • MMS Server
  • Media Gateway

คุณสามารถกระจายสัญญาณวีดีโอผ่านเครือข่ายไปยัง เครื่องเล่นปลายทางที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารหลายๆสาขา สามารถรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
Contact us to ดูเพิ่มเติม about CAYIN digital signage solutions หรือ contact@dmassthailand.com สำหรับลูกค้าในประเทศไทย