หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับข้อสงสัยทางด้านเทคนิคเท่านั้น หากต้องการข้อมูลทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์และงานขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนของงานขายค่ะsales inquiry form.
ชื่อ*
บริษัท/หน่วยงาน*
อีเมล์*
โทรศัพท์
ประเทศ*
ซื้อจากบริษัท*
กรุณาใส่ serial number*
ฉันสามารถหามันได้ที่ไหน?

1. คุณสามารถหามันได้ที่สติกเกอร์บนฐานของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2. หากอุปกรณ์ของคุณถูกเปิดใช้งาน คุณอาจพบมันในแดชบอร์ด ภายใต้ภาพรวมระบบ / ใบอนุญาต

<<ปิด>>

ผลิตภัณฑ์อะไร และเวอร์ชั่นอะไรที่คุณใช้อยู่

ชื่อรุ่น:
เวอร์ชั่น:
ข้าพเจ้ายอมรับว่า CAYIN Technology อาจใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้นี้เพื่อส่งจดหมายข่าวให้กับข้าพเจ้า หรือติดต่อข้าพเจ้าเพื่อแจ้งข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการอัตเดตซอฟต์แวร์ของ CAYINเราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคุณ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.