ไม่สามารถแสดงโหมด Non-GUI ขณะติดตั้ง Ubuntu

เป็นไปใน: ทุกรุ่น CMS-SE servers

ทำไมฉันไม่เห็นคอนโซล Non-GUI ตามที่ระบุในคู่มือเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Ubuntu?

หลังจากติดตั้งภาพ Ubuntu บางคนอาจเห็นหน้าจอต่อไปนี้

Ubuntu Deskop

อย่างไรก็ตาม หน้าจอการติดตั้งที่คุณควรเห็นคือคอนโซลการจัดการ Non-GUI ที่แสดงในรูปถัดไปเมื่อคุณติดตั้งภาพติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu

Ubuntu installation

วิธีแก้ไข

เหตุผลที่คุณไม่เห็นหน้าจอการติดตั้งที่ถูกต้องเนื่องจากคุณได้ติดตั้ง "ภาพเดสก์ท็อป (Desktop image)" แทนที่จะติดตั้ง "ภาพติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Server install image)".

โปรดดาวน์โหลด "ภาพติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Server install image)" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด 22.04.

Download Ubuntu Server