การเปิดใช้งาน CMS: ต้องทำการเปิดใช้งาน CMS-SE/WS หรือไม่เพื่อให้ใช้งาน?

มีผลต่อ: ทุกเซิร์ฟเวอร์ CMS-SE และ CMS-WS

หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ CMS-SE สำเร็จแล้ว คุณสามารถเปิด Web Manager ตามภาพต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม, เซิร์ฟเวอร์ CMS จะเชื่อมต่อและจัดการกับ 1 ตัวเล่นมีเดียเท่านั้นจนกว่าจะเปิดใช้งาน。

Activate CMS Server