การผสมผสานการใช้งานกับ Digital Signage อันหลากหลาย

ไม่เพียงแค่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้ระบบ Digital Signage สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ และสามารถนำไปประยุกต์ได้สำหรับทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า,โรงงาน, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ, ออฟฟิศเอกชน, งานแสดงสินค้า, พิพิธภัณฑ์, ร้านอาหาร, ร้านค้า, ธนาคาร ฯลฯ โดยเฉพาะการรองรับการใช้งานกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่ CAYIN ได้เตรียมระบบไว้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้Interactive Digital Signage

Interactive Digital Signage
ผสมผสานร่วมกับจอสัมผัส, keypad, keyboard และอุปกรณ์มือถือ

Web Technologies and Digital Signage

Web Technologies กับงาน Digital Signage
ใช้งานร่วมกับการดึงข้อมูลจาก Web Server & Databas

Retail Digital Signage

Digital Signage สำหรับร้านค้าปลีก
ผสมผสานใช้กับ Barcode Scanner + Database

Multi Video Output

Multi Video Output
Dual and Multiple Screens

Live Feed and Digital Signage

ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Digital Signage
ถ่ายทอดข้อมูลสดและวีดีโอสด

Mobile and place-based digital signage

ใช้งานแบบเคลื่อนที่และระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด
การผสมผสานการใช้งานร่วมกับ GSM, GPS, และ Google Maps

Smartphones and digital signage

SMARTPHONE กับ DIGITAL SIGNAGE
การผสมผสานกับระบบ QR code