wayfinderPost
ระบบป้ายบอกทางและบอกตารางการประชุมอัจฉริยะ

CAYIN wayfinderPost: Digital Signage System for Direction Guiding
Download
Contact Us
Send An Inquiry

FEATURES

ระบบแสดงตารางการประชุมโดยรวมและบอกทางภายในอาคาร

wayfinderPost เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในสถานที่สาธารณะ ภายในอาคารที่ต้องมีการบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆของอาคาร รวมทั้งตารางการประชุมโดยรวมในวันนั้น โดยซอฟแวร์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับ เครื่องเล่นตระกูล SMP-WEB

ด้วยการใช้งาน wayfinderPost ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแบบประกาศต่างๆไ้ด้ ก็ทำให้การทำป้ายบอกทางและการประชุม ภายในอาคารสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย


การป้อนข้อมูลแบบธรรมดาและอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลลงในระบบได้สองวิธี:

  • ป้อนข้อมูล wayfinder ด้วยตัวเอง โดยหลังจากผู้ใช้งานเลือก template แล้ว ก็สามารถป้อนข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะแสดงบนป้ายได้เช่น การป้อนตัวอักษร รูปภาพ ในแต่ละแถวคอลัมน์ตามแบบ template ที่ได้เลือกไว้
  • ดึงข้อมูลสดๆ จาก meetingPost ได้: เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานตั้งระบบให้ wayfinderPost ทำงานร่วมกับ meetingPost, ผู้ใ้ช้งานก็สามารถจะเรียกดึงข้อมูลตารางกำหนดการการประชุมต่างๆ ที่ถูกจองไ้ว้ใน meetingPost มาขึ้นแสดงเพื่อบอกบนจอได้โดยอัตโนมัติ เช่นเวลาการประชุม, หัวข้อ, ชื่อห้อง, โลโก้, ฯลฯ

รูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุมกว้างขวาง

ซอฟแวร์นี้มีรูปแบบการแสดงผล (template) ให้เลือกมากมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในหลากหลายโอกาสด้วยความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้


wayfinderPost-Special Event and Wayfinding

รูปแบบสำหรับกิจกรรมพิเศษและการบอกทาง
บนจอสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ซึ่งผู้จะมาร่วมงานสามารถทราบข้อมูลสถานที่จัดงานนั้นๆ ทั้งชื่องานและกำหนดเวลา รวมทั้งสัญลักษณ์บอกทางต่างๆที่สวยงาม เช่นงานแต่งงาน งานสัมมนา ประชุม บรรยาย จัดเลี้ยงฯลฯ

wayfinderPost-Meeting Information and Direction

ข้อมูลการประชุมและบอกเส้นทาง
ระบบนี้จะทำงานร่วมกับ meetingPost (ระบบจองห้องประชุม) ซึ่งสามารถแสดงตารางการจัดการประชุมวันนี้ของห้องต่างๆ ภายใน พร้อมทั้งสัญลักษณ์บอกทางไปยังห้องนั้นๆ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี

wayfinderPost-Service Facility Sign and Direction

ป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและบอกเส้นทาง
wayfinderPost สามารถสร้างสรรค์ป้ายบอกทางภายในโรงแรม และศูนย์ประชุมได้ โดยมีรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่จำเป็นไว้ให้เลือกใช้ เพื่อบ่งบอกตำแหน่งและการเดินไปยังสถานที่นั้นๆ เ่ช่นสัญลักษณ์ห้องน้ำ, อาคารจอดรถ, ภัตตาคาร, ลิฟต์, สระ่ว่ายน้ำ, ร้านของที่ระลึก, หมายเลขชั้นต่างๆ, ลูกศรบอกทิศทาง ฯลฯ

wayfinderPost-Floor Plan

Floor Plan
wayfinderPost สามารถเป็นเครื่องมือสร้าง Floor Plan แต่ละชั้นเพื่อบอกรายละเอียดให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยการสร้างสัญลักษณ์แต่ละชั้น พร้อมทั้งรายละเอียดและรูปภาพต่างๆที่ผู้ใช้งานสามารถใส่ได้เอง

 

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างสรรค์ป้าย

wayfinderPost-Four easy steps to create a signage

wayfinderPost มีหน้าจอสำหรับการตัดแต่งและจัดการกับ ข้อมูลอย่างง่ายดายเป็นขั้นตอนดังนี้ฃ
STEP 1: กำหนดจอที่จะแสดงผล
STEP 2: เลือกรูปแบบการแสดงผล
STEP 3: ตัดแต่งแก้ไขรูปแบบการแสดงผล
STEP 4: ใส่ข้อมูลที่จะแสดง
โดยใน 3 ขั้นตอนแรกนั้น ผู้ใช้งานจะตั้งค่าและเลือกใช้งานตั้งแต่ ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว(ถ้าไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบบ่อย) หลังจากนั้นเพียงแค่ใส่ข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 เท่านั้น


มีสัญลักษณ์รูปภาพสำเร็จรูปต่างๆให้เลือกมากมาย

wayfinderPost มีสัญลักษณ์ต่างๆให้เลือกแสดงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกศรบอกทาง, ตัวเลข, อักษรภาษาอังกฤษ, และสัญลักษณ์รูปภาพที่จำเป็น ซึ่งผู้ใ้ช้งานสามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดรูปภาพสัญลักษณ์ของตนเอง เพิ่มเข้าไปได้ด้วย

wayfinderPost-Build-in useful icons of your choices


Pre-designed Templates เพื่อการใช้งานและแก้ไขอย่างสะดวก

wayfinderPost มี Template สำเร็จรูปมาให้หลายแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการสร้างรูปแบบการนำเสนอ ทั้งแบบสำหรับจอแนวตั้งและแนวนอน โดยแต่ละรูปแบบสามารถปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลโก้, ขนาดตัวอักษร, สีสัน, ภาพพื้นหลัง ฯลฯ


มีข้อมูลของระบบเพื่อควบคุมผู้ใช้งานได้

ระบบนี้มีข้อมูลของระบบสำหรับควบคุมผู้ใช้งาน เช่นการสร้าง account รวมทั้ง ตรวจสอบ software licence ด้วย


รุ่นของเครื่องเล่นที่ใช้งานร่วมกันได้


รูปแบบการนำไปใช้

  • ห้องโถง ล็อบบี้ หรือตามทางเดินในโรงแรม
  • ศูนย์ประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้า
  • พิพิธภัณฑ์
  • ศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า
  • สถานที่สาธารณะอื่นๆ