digital signage software,software for digital signage,digital signage monitor software,digital signage network software

ตรวจสอบระบบ, บริหารจัดการหลายโครงการ หลาย server และหลาย player ปลายทางบนหน้าจอเดียว

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software
Download
Contact Us
Send An Inquiry

SuperMonitor5 คือซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการขั้นสูงที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ CAYIN digital signage network โดยการใช้งานร่วมกับ CAYIN CMS serverนั้น ซอฟแวร์จะสามารถบริหารจัดการ และช่วยในการตรวจสอบ เฝ้าระวังระบบ รวมทั้งการตั้งค่าต่างๆระหว่าง CMS และ Player ปลายทางหลายๆเครื่องทั้งระบบภายในโครงการได้อย่างสะดวก เพียงแค่การคลิก หรือลากวาง

ตั้งแต่การติดตั้ง, ตั้งค่าเครื่องทั้งระบบ ไปจนถึงการจัดการรายวันเป็นประจำ สามารถทำได้จากที่เดียว

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

การติดตั้งเครื่องเข้ากับระบบ (installation)

ตรวจสอบสถานะการติดตั้งเครื่อง

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

ผู้ควบคุมระบบสามารถนำเข้ารายชื่อของ เครื่องเล่นปลายทาง (text file) ไปวางไว้ล่วงหน้าที่ั folder ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หลังจากนั้นเครื่องเล่นจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ใน กลุ่มเครื่องเล่นที่ตั้งไว้หลังจากมีการ online และลงทะเบียนผูกไว้กับ CMS Server ในระบบแล้วโดยอัตโนมัติ


การตั้งค่าต่างๆ (Configuration)

ประหยัดเวลาในการตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าต่างๆเช่น การเล่นไฟล์, ตารางการเล่น, และค่าต่างๆ ของระบบเครื่องเล่นปลายทาง สามารถทำได้ด้วยการ synchronize ระหว่าง player ตัวหนึ่งไปยัง player อีกหลายๆตัวได้โดยไม่เสียเวลาซ้ำซ้อน


การอัพเดทเนื้อหาบนจอ

ตรวจสอบสถานะการอัพเดทเนื้อหาไปยังเครื่องปลายทาง

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

ผู้ควบคุมระบบสามารถตรวจสอบเปอร์เซนต์การดาวน์โหลดเพื่อแน่ใจว่า เนื้อหาและไฟล์ต่างๆที่ส่งไปยังปลายทางนั้นมีความสมบูรณ์ โดยสามารถเรียกดูย้อนหลังสถานะการดาวน์โหลดได้ด้วย


จัดตารางเวลาการเล่น

จัดตารางการเล่นจากศูนย์กลางได้ง่ายและสะดวกด้วยระบบปฏิทิน

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

SuperMonitor5 มีระบบการจัดการ ตารางการเล่นไฟล์ต่างๆบนกลุ่มเครื่องเล่น ในรูปแบบปฏิทิน โดยสามารถจัดการตารางการเล่นได้ ในส่วนต่างๆต่อไปนี้

• SMP-PRO series:
วีีดีโอ, เพลงประกอบ, ภาพนิ่ง, ตัวอักษรวิ่ง, รูปแบบหน้าจอ, และระดับเสียง โดยจัดตารางแยกกันแต่ละส่วน

• SMP-WEB series:
การเล่น page บน playlist ทั้งwebpage, Flash, ภาพนิ่ง, วีดีโอ, รุปแบบทั้งหน้าจอ, และเสียง

ทั้งตารางการเล่นและการตั้งค่าทั้งหมด จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Synchronize จาก SuperMonitor3 ไปยัง CMS server และไปยังเครื่องเล่นปลายทางทุกตัว ทุกกลุ่มตามที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
* สำหรับการใช้ร่วมกับ CMS version 9.0 ขึ้นไปจะไม่มีฟังก์ชั่นนี้ เนื่องจากสามารถดูได้จาก web manager ของ CMS 9.0 อยู่แล้ว


การเล่นเนื้อหาบนจอ

สามารถตรวจดูเนื้อหาที่กำลังเล่นบนจอได้อย่างสดทันที

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

ผู้ควบคุมระบบสามารถตรวจสอบหน้าจอ ปัจจุบันของเครื่องเล่นปลายทางเครื่องใดๆ ว่ากำลังแสดงภาพใดอยู่ รวมทั้งสถานะการเล่นของเครื่องนั้นๆได้

การอัพเกรด

การอัพเดท patch และ firmware อย่างมีประสิทธิภาพ

SuperMonitor5 สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นรายชื่อของ patch เพิ่มเติมใหม่ๆ กลั่นกรองว่า patch ใดเหมาะสำหรับเครื่องเล่นปลายทางตัวใดบ้าง และสามารถ maintenance และอัพเดท patch ให้กับเครื่องเล่นปลายทางได้ทั้งระบบ

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

การจัดโครงสร้างระบบใหม่

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเครื่องเล่นในระบบอย่างง่ายดาย

ด้วย SuperMonitor5, ผู้ควบคุมระบบสามารถย้ายเครื่องเล่นปลายทาง จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ด้วยการลากแล้ววาง โดยชื่อของเครื่องเล่นและกลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหน้าจอของ SuperMonitor5 โดยไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ตัวเครื่องเล่นปลายทางโดยตรงทีละตัว


การทำงานกรณีไม่ปกติ

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

ระบบสามารถตรวจจับ ความผิดปกติของการเชื่อมต่อ โดยเมื่อใดก็ตามที่เครื่องเล่น กับ CMS server ขาดการเชื่อมต่อกันเกินช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความเตือนไปยัง email ของผู้ควบคุมระบบ และผู้บริหารโครงการได้ตาม email ที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ


กรณีฉุกเฉิน

เปลี่ยนการเล่นกรณีฉุกเฉินได้

ผู้ควบคุมระบบสามารถเปลี่ยนเนื้อหาการเล่นเป็นเนื้อหาฉุกเฉินผ่าน SuperMonitor5 ได้ โดยสั่งการให้เครื่อเล่นปลายทางนำเนื้อหาฉุกเฉินที่เตรียมไว้ขึ้นมาเล่นได้ทันที


ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยของ Data Encryption

SuperMonitor5 ถูกออกแบบระบบความปลอดภัยขั้นสูงแบบ advanced encryption และ authentication methods ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและรหัสต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับการเข้าระบบได้


ผสมผสานการใช้งานร่วมกับ SuperReporter 2

digital signage software,software for digital signage,digital signage monitoring software,digital signage network software

ข้อมูลการเล่นของเครื่องเล่นปลายทางใน SuperMonitor5 สามารถส่งไปยัง SuperReporter 2, เพื่อให้ระบบ database อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

SuperReporter 2, เป็น Windows®-based package software, ที่จะช่วยให้ผู้ควบคุมระบบ สามารถสร้างระบบการทำ report การเล่นบนเครื่องเล่นต่างๆโดยออกมาในรูปแบบของ text, chart และ diagram ที่สามารถนำไปจัดเก็บและวิเคราะห์ได้