CMS-80 (v.8.2)

Server สำหรับควบคุมกลุ่มเครื่องเล่นโครงการขนาดใหญ่

Server สำหรับควบคุมกลุ่มเครื่องเล่นโครงการขนาดใหญ่: CMS-80
Server สำหรับควบคุมกลุ่มเครื่องเล่นโครงการขนาดใหญ่: CMS-80
Server สำหรับควบคุมกลุ่มเครื่องเล่นโครงการขนาดใหญ่: CMS-80 (I/O Interface - back)
Download
Contact Us
Send An Inquiry

Highlights

  • สามารถอัพเดทเนื้อหาบนจอไปยังเครื่องเล่นได้สูงสุด 250 เครื่องพร้อมกัน
  • สร้างตารางเวลาการเล่นแบบครั้งเดียวหรือรายสัปดาห์ได้อย่างยืดหยุ่น
  • ส่งไฟล์ด่วนฉุกเฉินง่ายๆแค่ 2 คลิก
  • ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำระบบ self-hosted ในเครือข่ายเครื่องเล่นได้

คุณสมบัติหลัก

การบริหารจัดการอันทรงประสิทธิภาพรองรับเครื่องเล่นปลายทางจำนวนมาก

การบริหารจัดการอันทรงประสิทธิภาพรองรับเครื่องเล่นปลายทางจำนวนมาก

CMS เซิร์ฟเวอร์ -80 เครื่องเดียว สามารถควบคุมเครื่องเล่นปลายทางได้สูงสุด 250 เครื่องพร้อมกัน โดยเครื่องเล่นทื่เชื่อมต่อทุกตัวสามารถให้ CMS ตรวจสอบระบบผ่าน web base ได้ การบริหารจัดการเครื่องเล่นปลายทางสามารถทำได้เป็นกลุ่ม และสามารถใช้ Google Maps และ GPS ในการค้นหาจุดติดตั้งเครื่องเล่นได้ด้วย


กระจายการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้

กระจายการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้

ผู้ควบคุมระบบสามารถสร้างบัญชีผู้จัดการระบบได้หลายบัญชีและให้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบในลำดับต่างๆกันตามความสำคัญของระบบได้


กระจายข้อความฉุกเฉินรวดเร็ว

ด้วยการคลิกเพียง 2 ครั้ง คุณสามารถส่งเนื้อหาฉุกเฉินไปยังจอภาพทุกจอหรือในกลุ่มได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อไฟล์ข้อความ วีดีโอ ภาพนิ่ง หรือหน้าเพจ HTML


ลงทุนเพียงครั้งเดียว

ลงทุนเพียงครั้งเดียว

ไม่มีการจ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์รายปีรายเดือนแต่อย่างใด ไม่ว่าคุณจะใช้กับเครื่องเล่นปลายทางกี่เครื่องหรือจะนำไปใช้ในลักษณะ self-hosted สำหรับหลายๆโครงการก็ตาม


อัพเดทเนื้อหาได้หลายวิธี

ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆสามารถอัพเดทผ่าน FTP และ Network Neighborhood ได้

 

Server แบบพร้อมใช้งานทันที

Server แบบพร้อมใช้งานทันที

CMS-80 เป็นเครื่อง server ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในระบบเครื่องเล่นป้ายดิจิตอลที่มาพร้อมกับซอฟแวร์ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องพะวงกับการไม่เข้ากันของฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์ด้วย นอกจากนี้ยังทำงานอยู่บน web base ที่คุณสามารถเข้าถึงระบบจาก web browser เพียงแค่มี username กับ password


จัดการกลุ่มเครื่องเล่นได้ 2 ระดับชั้น

ผู้บริหารระบบสามารถสร้างระดับชั้นของกลุ่มได้ 2 ระดับ เพื่อบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตารางการเล่นหรือเนื้อหาการเล่น โดยจัดกลุ่มการเล่นย่อยในกลุ่มการเล่นใหญ่ได้ โดย CMS จะทำการ synchronize ตารางการเล่นและเนื้อหาในกลุ่มโดยอัตโนมัติ

จัดการกลุ่มเครื่องเล่นได้ 2 ระดับชั้น

ระบบจัดการตารางการเล่นอัจฉริยะ

คุณสามารถแทรกตารางการเล่นแบบครั้งเดียวหรือรายสัปดาห์ลงในกลุ่มเครื่องเล่นได้ เครื่องเล่น SMP จะเล่นตารางตามที่ตั้งไว้ใน CMS server