สถานที่ราชการ digital signage

สามารถนำเสนอข่าวสารองค์กร แจ้งไปยังผู้มาติดต่อ ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดแรงงานคนในกรณีบางสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการมาก

การใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

Government Digital Signage at Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corpo, Taiwan
Government Digital Signage at Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corpo, Taiwan
สามารถแจ้งข่าวสารนโยบาย

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน รวมทั้งแจ้งการประชุม บอกทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยลดเวลาในการค้นหา

Government Digital Signage in China
Government Digital Signage in China
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร digital signage สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนจอได้รวดเร็วพร้อมๆกัน โดยไม่เสียเวลา

Government Digital Signage at The Legislative Yuan, Taiwan
Government Digital Signage at The Legislative Yuan, Taiwan
Broadcast Alert Messages

สามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้ทันที กรณีมีเหตุเร่งด่วน

Government Digital Signage in Taiwan
Government Digital Signage in Taiwan
Display “Wanted” and “Missing” Messages

สามารถเป็นสื่อช่วยประชาสัมพันธ์กรณีต้องการติดตามตัวบุคคลใด ก็สามารถส่งภาพไปเผยแพร่ได้ทั่วประเทศพร้อมๆกัน

Government Digital Signage at The Department of Rapid Transit Systems, Taiwan
Government Digital Signage at The Department of Rapid Transit Systems, Taiwan
Links to Outside World

เมื่อเชื่อมต่อกับรายการทีวีทางอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูทีวีได้ทั่วโลก หรือดูสภาพการจราจรแบบสดๆจากระบบกล้องส่วนกลางได้

ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจ?

ให้เราช่วยคุณค้นหาโซลูชันป้ายดิจิตอลที่ดีที่สุด